13 delägare

13 delägare

De juridiskt fristående delägarna av Dental-Union

100 depåer i Europa

100 depåer i Europa

Depåer i Tyskland, Nederländerna, Österrike, Schweiz och Albanien

Fördelarna med ett centrallager

Europas mest omfattande centrallager

Ett viktigt argument för en medverkan i Dental-Union är den mångåriga logistikkompetensen som ställs till förfogande för de regionala samarbetsparterna:

 • Medlemmarna får åtkomst till ett av ett av Europas största centrallager för dentalprodukter

Nyttan för slutkunder, tandläkare och tandtekniker är uppenbar:

 • Varje depå får möjlighet att erbjuda ett produktsortiment som sträcker sig långt utöver vad en ensam regionaldepå kan stå till tjänst med.

Förutom partihandelssortimentet är det de korta svarstiderna, den snabba ordergången och den omfattande service som kan erbjudas kunden, utan att denne tappar sin direktkontakt med den egna återförsäljaren.

våra depåer

Försäljningsstruktur

Delägare och säljpartners

Våra delägare

Våra delägare

Köp produkterna direkt

Bli säljpartner

Bli säljpartner

Våra säljpartners

Vi levererar i hela Europa

Ordervolym

Arbetet vid Dental-Union

Varje dag tar Dental-Union emot mer än 3 500 till 4 000 kundordrar, som handläggs av ca 235 anställda. Ankommande gods kontrolleras, ordrar packas och koordineras. Drygt 9 000 kollin med en totalvikt på 20 ton hanteras av personalen varje dag. Detta fungerar felfritt, tack vare toppmodern teknik: Dental-Unions centrallager är utrustat med en 2,5 km lång transportör som transporterar både kundordrar och leveransklara paket. Därtill kommer 4 500 pallplatser och 37 000 ytterligare lagerplatser, som är tillgängliga för en snabb avveckling av beställningarna.

 • 1. Godsmottagning
  1. Godsmottagning

  Den beställda varan levereras till godsmottagningen och kontrolleras, registreras och skickas ut till rätt lagerstation.

 • 2. Arbetsberedning
  2. Arbetsberedning

  På beredningen läses kundbeställningarna in och skickas i tråg via transportören till rätt station.

 • 3. Plockning
  3. Plockning

  Plockningen är uppdelad på 23 stationer med tilldelade lagerplatser. Det finns även storkärl för stora och tunga artiklar. Plockning sker direkt i de tråg som kommer från orderberedningen.

 • 4. Utleveranskontroll
  4. Utleveranskontroll

  I utleveranskontrollen kontrolleras att samtliga alla ordrar är kompletta (100% kontroll).

 • 5. Paketering
  5. Paketering

  I paketering emballeras de plockade och kontrollerade ordrarna, förses med fraktsedlar och lämnas över direkt till logistikoperatören.

 • 6. Returavdelning
  6. Returavdelning

  På returavdelningen tar man hand om returordrar och reklamationer från kunder/depåer.