13 společníků

13 společníků

Právně samostatní společníci Dental-Union

100 depotů v Evropě

100 depotů v Evropě

Depoty v Německu, Nizozemí, Rakousku, ve Švýcarsku a v Albánii

Výhody centrálního skladu

Nejrozsáhlejší centrální sklad Evropy

Důležitým argumentem pro účast v Dental-Union je po desetiletí utvářená logistická kompetence, ze které mohou regionální partneři čerpat:

 • Členové získají přístup do jednoho z největších evropských dentálních centrálních skladů

Užitek pro koncové zákazníky, zubní lékaře a zubní techniky je evidentní:

 • Každý depot získá pozici, kdy může nabízet produktovou paletu dalece přesahující možnosti samostatně působícího regionálního depotu.

Kromě velkoobchodního sortimentu jsou to především rychlejší reakční časy, možnosti objednávek s krátkými lhůtami a komplexní servis, který je možné zákazníkům nabídnout, aniž by přitom ztratili přímý kontakt se svým individuálním prodejcem.

naše depoty

Distribuční struktura

Společníci a distribuční partneři

Naši společníci

Naši společníci

Přímo odebírat produkty

Jak se stát distribučním partnerem

Jak se stát distribučním partnerem

Naši distribuční partneři

Dodáváme do celé Evropy

Objem zakázek

Jak to v Dental-Union funguje

Denně se do Dental-Union dostane více než 3 500 až 4 000 zákaznických objednávek, které zpracovává přibližně 235 zaměstnanců. Zaměstnanci kontrolují příjem zboží a balí a koordinují objednávky. Zaměstnanci denně zpracují přes 9 000 kusů zásilek o celkové hmotnosti 20 tun. Za to, že to funguje hladce, vděčíme využití nejmodernější techniky: centrální sklad Dental-Union je vybaven dopravním systémem o délce 2,5 km, po kterém jsou přepravovány jak zákaznické objednávky, tak i balíky připravené k expedici. Kromě nich má 4 500 míst pro palety37 000 dalších skladovacích míst, která tu jsou pro rychlé zpracování objednávek k dispozici.

 • 1. Příjem zboží
  1. Příjem zboží

  Na příjem zboží přichází objednané zboží, které se pak v rámci managementu příjmu zboží kontrolujte, přebírá a odesílá se odtud do příslušných stanic skladu.

 • 2. Příprava práce
  2. Příprava práce

  Na oddělení přípravy práce se načítají zákaznické objednávky a ve vanách se přes dopravní systém rozesílají do jednotlivých stanic.

 • 3. Příprava objednávek
  3. Příprava objednávek

  Oddělení přípravy objednávek je rozděleno do 23 stanic s příslušnými skladovacími místy. Pro velké a těžké zboží je navíc k dispozici sklad pro velké svazky. Objednávky se připravují přímo do van přicházejících z oddělení přípravy práce.

 • 4. Kontrola odchozího zboží
  4. Kontrola odchozího zboží

  Na oddělení kontroly odchozího zboží se všechny zakázky kontrolují s ohledem na kompletnost (100% kontrola).

 • 5. Balírna
  5. Balírna

  V balírně se připravené a zkontrolované zakázky zabalí, opatří zasilatelskou nálepkou a rovnou se předají logistické službě.

 • 6. Oddělení vráceného zboží
  6. Oddělení vráceného zboží

  Na oddělení vráceného zboží se zpracovávají vrácené zakázky a reklamace zákazníků a depotů.