13 andelshavere

13 andelshavere

De juridisk uavhengige andelshavere i Dental-Union

100 varelagre i Europa

100 varelagre i Europa

Varelagre i Tyskland, Nederland, Østerrike, Sveits og Albania

Fordeler med sentrallageret

Det mest omfattende sentrallageret i Europa

Et viktig argument for deltakelse i Dental-Union er den tiårige kompetansen innen logistikk, som stilles til rådighet for de regionale partnerne:

 • Medlemmene får tilgang til et av Europas største sentrallager for dentale produkter

Fordelene for sluttkunder, tannleger og tannteknikere er åpenbare:

 • Hvert lager er i stand til å tilby et produktspekter som går langt utover mulighetene til et uavhengig, regionalt lager.

I tillegg til grossisthandelens sortiment er det fremfor alt de raskere reaksjonstidene, mulighetene til å sende bestillinger på kort sikt og den omfattende servicen som kan tilbys kundene, uten at disse mister den direkte kontakten med sine individuelle forhandlere.

våre varelagre

Distribusjonsstruktur

Andelshavere og salgspartnere

Våre andelshavere

Våre andelshavere

Kjøpe produktene direkte

Bli salgspartner

Bli salgspartner

Våre salgspartnere

Vi leverer i hele Europa

Ordrevolumet

Prosessen hos Dental-Union

Daglig mottar Dental-Union omtrent 3500 til 4000 ordrer fra kunder, som behandles av rundt 235 ansatte. De ansatte kontrollerer innkommende varer, pakker og koordinerer ordre. De ansatte behandler mer enn 9000 pakker hver dag med en totalvekt på 20 tonn. At alt dette fungerer problemfritt skyldes bruken av banebrytende teknologier: Dental-Unions sentrallager er utstyrt med et 2,5 km langt transportsystem, hvor både kundeordrer og forsendelsesklare pakker transporteres. I tillegg er 4500 plasser for paller og ytterligere 37 000 lagringsplasser tilgjengelige for rask behandling av ordrer.

 • 1. Varemottak
  1. Varemottak

  De bestilte varene kommer frem til varemottaket, hvor de kontrolleres, tas imot og derfra sendes til de respektive lagerstasjonene.

 • 2. Arbeidsforberedelse
  2. Arbeidsforberedelse

  I arbeidsforberedelsen leses kundeordrene inn og sendes i beholdere til deres respektive stasjoner via transportsystemet.

 • 3. Plukking
  3. Plukking

  Plukkingen er fordelt på 23 stasjoner med tilsvarende lagerplasser. Det finnes også store beholdere for store og tunge produkter. Plukking skjer direkte i beholderne som kommer fra ordreforberedelsen.

 • 4. Kontroll av utgående varer
  4. Kontroll av utgående varer

  Ved kontroll av utgående varer kontrolleres alle ordre for fullstendighet (100 % kontroll).

 • 5. Pakkeavdeling
  5. Pakkeavdeling

  I pakkeavdelingen pakkes de plukkede og kontrollerte ordrene, forsynes med en fraktetikett og leveres direkte til leverandøren av logistikktjenester.

 • 6. Returavdeling
  6. Returavdeling

  I returavdelingen håndteres returordrene og reklamasjoner fra kunder / varelagre.