Vi kan inte ge livet fler dagar, men vi kan ge dagarna mer liv

Bärenherz-stiftelsen

När ett barn blir svårt sjukt och dör, upplever hela familjen sjukdomstiden och avskedet mycket intensivt och nära. Vården av barnen, ofta under flera års tid, kräver enormt mycket kraft.

Den Wiesbaden-baserade stiftelsen Bärenherz har tagit till sin uppgift att finnas där för människor som måste gå igenom denna svåra prövning. På de båda barnhospis som stiftelsen driver i Wiesbaden och Markkleeberg, i närheten av Leipzig, erbjuds familjerna stöd, från det att diagnos ställs, fram till barnets bortgång, samt därefter. Här ges de sjuka barnen en kvalificerad vård och ett kärleksfullt bemötande. Föräldrarna och andra familjemedlemmar erbjuds råd, avlastning och tröst.

Här krävs det omfattande insatser: vårdpersonal, fastighetsskötsel, pedagoger, själasörjare, stödpersonal för syskon, terapeuter och läkare, kliniktjänst, eftervård, ideella krafter och mycket mer. Inom Bärenherz erbjuds också musikterapi och terapi med husdjur. Allt detta bidrar till att barnen och deras familjer får uppleva trygghet, stabilitet och styrka.

Eftersom varenda minut av livet är dyrbar

”Familjer med dödssjuka barn har ofta befunnit sig i denna situation under flera år. Det är en otrolig belastning att ständigt oroa sig för barnet, att göra allt som står i ens makt vad gäller behandling, att sköta om barnet dag och natt. Att få finnas där för dessa familjer, att ge dem stöd, att dela glädje och sorg med dem och stå vid deras sida i de svåra ögonblicken, det ligger mig och alla medarbetare, både anställda och ideella, varmt om hjärtat”, säger Lena Schmitt, chef för barnhospis Bärenherz Wiesbaden. 

Julie Fritsch
Din hand, min hand, du berör mig, jag berör dig. Även när vi är åtskilda är vi tillsammans.

Ca 2,6 miljoner satsas av den privaträttsliga, fristående Bärenherz-stiftelsen varje år på de båda barnhospisen och på barnahuset Nesthäkchen i Heidenrod im Taunus, en klinik för långtidsvård av mycket svårt sjuka och handikappade barn och ungdomar. Den största delen av medlen utgörs av donationer. Den fortlöpande finansieringen av inrättningarna skulle inte vara möjlig utan dessa gåvor. Barnhospis omfattas inte av publik finansiering

Bärenherz Stiftung
Anja Eli-Klein
Bahnstrasse 13
65205 Wiesbaden

Telefon: +49 611 360 111 010

a.eli-klein(at)baerenherz.de
www.baerenherz.de