Impressum

Leverantör

DENTAL-UNION GmbH

Gutenbergring 7-9
63110 Rodgau Nieder-Roden

Tel.: +49 (6106) 8 74 0
E-Mail: info(at)dental-union.de

VAT-nr DE113523948

Registrerat vid handelsregistret vid tingsrätten Offenbach am Main, HRB 22363,
VD: Stefan Bleidner.

Ansvarig enligt § 55 RSTV är Stefan Bleidner, adress se ovan.

Tillsynsmyndighet för partihandel med läkemedel

Regierungspräsidium Darmstadt
Luisenplatz 2
64283 Darmstadt

Ansvarsfriskrivning

Vi ikläder oss inget ansvar för innehållet i externa länkar. För innehållet på länkade sidor och innehåll svarar endast resp. operatör.

Allt innehåll på denna webbplats utgör icke-bindande information och är inget erbjudande om ingående av avtal, oavsett slag. Med reservation för fel och ändringar. Vi ansvarar inte för korrektheten eller fullständigheten hos webbplatsinnehållet.

Copyright-information

Alla texter och bilder på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddade. Om så inte anges uttryckligen på annan plats, har Dental-Union GmbH nyttjanderätten till dessa. Det upphovsrättsligt skyddade innehållet får användas endast med godkännande från den nyttjandeberättigade.

Giltighetsområde

Uppgifterna i detta impressum gäller för allt online-innehåll på denna webbplats samt allt online-innehåll på Dental-Union GmbH, som hänvisar till detta impressum från externt håll (t.ex. på sociala media-plattformar eller appar).