Kontaktperson

Våra kontaktpersoner i översikt

Affärsledning

Stefan Bleidner

Stefan Bleidner

VD

Driftsledning

Artur Eisenbraun

Artur Eisenbraun

Driftschef

Avdelningschef logistik

Roland Hafner

Roland Hafner

Arbetssäkerhet
Fastighetsteknik

Andreas Herget

Andreas Herget

Godsmottagning
Inlagring
Returer

Mandy Kristan

Mandy Kristan

Kontroll
Paketering
Transport

Sebastian Scherf

Sebastian Scherf

Storförpackningar
Depåutskick

Ute Schulz

Ute Schulz

Plockning
Sortimentsunderhåll
Tandförråd

Marian Zdrzalek

Marian Zdrzalek

Underhåll

Avdelningschef administration

Anita Beyer

Anita Beyer

Export
Kundservice

Ivonne Böttcher

Ivonne Böttcher

Ledningskontor
Utländska säljpartners

Patrick Josten

Patrick Josten

Inköp

Werner Kuhsin

Werner Kuhsin

Firmatecknare
IT och organisation

Riko Mahr

Riko Mahr

Utbildning
Kvalitetsstyrning

Erik Rudschewski

Erik Rudschewski

Fakturering

Thomas Ulrich

Thomas Ulrich

Controlling

Stefanie von Schweinitz

Stefanie von Schweinitz

Personal

Vanessa Wissel

Vanessa Wissel

Materialbasdata

Vanessa Zwarg

Vanessa Zwarg

Online- och printmedia

Omnident

Stefan Fenners

Stefan Fenners

VD

Christian Fidler

Christian Fidler

Firmatecknare
Inköp