Kontaktperson

Oversikt over våre kontaktpersoner

Bedriftsledelse

Stefan Bleidner

Stefan Bleidner

Direktør

Bedriftsleder

Artur Eisenbraun

Artur Eisenbraun

Bedriftsleder

Avdelingsleder logistikk

Roland Hafner

Roland Hafner

Arbeidssikkerhet / Husteknikk

Andreas Herget

Andreas Herget

Varemottak

Pia Kortmann

Pia Kortmann

Returavdeling

Mandy Kristan

Mandy Kristan

Kontroll
Pakkeavdeling

Ute Schulz

Ute Schulz

Kommisjon
Vedlikehold av sortimentet
Tannlager

Stefan Wallrapp

Stefan Wallrapp

Lagerforsendelse
Store beholdere
Etterfylling

Avdelingsleder forvaltning

Anita Beyer

Anita Beyer

Eksport
Kundeservice

Ivonne Böttcher

Ivonne Böttcher

Ledelseskontor
Utenlandske salgspartnere

Patrick Josten

Patrick Josten

Innkjøp

Werner Kuhsin

Werner Kuhsin

Prokurist
IT og organisasjon

Riko Mahr

Riko Mahr

Utdanning
Kvalitetsstyring

Erik Rudschewski

Erik Rudschewski

Regnskap

Thomas Ulrich

Thomas Ulrich

Controlling

Stefanie von Schweinitz

Stefanie von Schweinitz

Personale

Vanessa Wissel

Vanessa Wissel

Grunnmateriale

Vanessa Zwarg

Vanessa Zwarg

Online-medier og trykte medier

Omnident

Stefan Fenners

Stefan Fenners

Direktør

Christian Fidler

Christian Fidler

Prokurist
Innkjøp