Personvernerklæring

1. Oversikt over personvern

Generelle merknader

Følgende merknader gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine personopplysninger når du besøker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle data som kan identifisere deg som person. Detaljert informasjon om emnet personvern finner du i personvernerklæringen under denne teksten.

Datainnsamling på vårt nettsted

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på dette nettstedet?

Databehandlingen på denne nettstedet utføres av nettstedsoperatøren. Kontaktdataene til nettstedsoperatøren finner du i kolofonen på dette nettstedet.

Hvordan samler vi inn dine opplysninger?

På den ene siden samles opplysningene dine inn ved at du informerer oss om dem. Dette kan for eksempel være opplysninger som du legger inn i et kontaktskjema.

Andre opplysninger registreres automatisk av våre IT-systemer når du besøker nettstedet. Dette er hovedsakelig tekniske opplysninger (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse opplysningene samles inn automatisk så snart du går inn på nettstedet vårt.

Hva bruker vi opplysningene dine til?

Noen av opplysningene samles inn for å sikre en feilfri tilgang til nettstedet. Andre opplysninger kan brukes til å analysere brukeradferden din.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder opplysningene dine?

Du har når som helst rett til vederlagsfri informasjon om opprinnelsen, mottakeren og formålet med dine lagrede personopplysninger. Du har også rett til å kreve retting, sperring eller sletting av disse opplysningene. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som er oppgitt i kolofonen hvis du har ytterligere spørsmål om emnet personvern. Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Under visse omstendigheter har du også rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Detaljer finner du i personvernerklæringen under «Rett til begrensning av behandling».

Analyseverktøy og verktøy fra tredjeparter

Når du besøker nettstedet vårt, kan nettatferden din evalueres statistisk. Dette skjer hovedsakelig ved hjelp av informasjonskapsler og såkalte analyseprogrammer. Analysen av nettatferden din er vanligvis anonym. Nettatferden kan ikke spores tilbake til deg.

Du kan motsette seg denne analysen eller forhindre den ved ikke å bruke visse verktøy. Detaljert informasjon om disse verktøyene og mulighetene dine til å protestere finner du i personvernerklæringen nedenfor.

2. Generelle merknader og obligatorisk informasjon

Personvern

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med forskriften om behandling av personopplysninger samt denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, vil ulike personopplysninger bli samlet inn. Personopplysninger er opplysninger som kan identifisere deg som person. Den aktuelle personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette skjer.

Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring via internett (for eksempel ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse av dataene mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Informasjon om behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for databehandling på dette nettstedet er:

DENTAL-UNION GmbH
Gutenbergring 7-9
63110 Rodgau Nieder-Roden

Administrerende direktør: Stefan Bleidner

Telefon: +49 (6106) 8 74 0
E-post: info(at)dental-union.de

Behandlingsansvarlig er den fysiske eller juridiske personen som enten alene eller sammen med andre tar avgjørelser om formål og metode for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Lovpålagt personvernombud

Vi har utnevnt et personvernombud for vårt foretak.

Du kan når som helst kontakte vårt personvernombud, Manfred Schlitt, på datenschutz@dental-union.de

Tilbakekalling av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprosedyrer er kun mulige med ditt uttrykkelige samtykke. Et samtykke som allerede er gitt kan tilbakekalles når som helst. En uformell melding til oss via e-post er tilstrekkelig. Lovligheten av databehandlingen som fant sted frem til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Rett til innsigelse mot datainnsamling i spesielle tilfeller og mot direktereklame (Art. 21 GDPR)

Dersom databehandlingen skjer på grunnlag av art. 6, nr. 1 bokstav e eller f GDPR, har du til enhver tid rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger av grunner knyttet til din spesielle situasjon. Dette gjelder også for en profilering basert på disse bestemmelsene. Det gjeldende rettslige grunnlaget for en behandling er angitt i denne personvernerklæringen. Hvis du fremmer innsigelse, vil vi ikke lenger behandle dine berørte personopplysninger, med mindre vi kan påvise tvingende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er nødvendig for å hevde, utøve eller forsvare rettslige krav (innsigelse i henhold til art. 21 punkt 1 GDPR).

Hvis dine personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, har du til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger for slik markedsføring, og dette gjelder også for profilering i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring. Hvis du fremmer innsigelse mot behandling for direkte markedsføring, kan personopplysningene ikke lenger behandles for dette formålet (innsigelse i henhold til artikkel 21 punkt 2 GDPR).

Rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten

Ved brudd på GDPR har den berørte parten rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten hvor han har sitt vanlige oppholdssted, sin arbeidsplass eller der den påståtte krenkelsen har funnet sted. Retten til å klage gjelder uavhengig av andre administrative eller rettslige klagesaker.

Rett til dataportabilitet

Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke og behandlingen utføres automatisk eller for å oppfylle en kontrakt, har du rett til å få disse personopplysningene overført til deg selv eller en tredjepart i et vanlig brukt og maskinlesbart format. Dersom du ber om direkte overføring av opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, vil dette kun skje dersom det er teknisk mulig.

Informasjon, blokkering, sletting og retting

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du til enhver tid rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker samt formålet med databehandlingen, og eventuelt rett til retting, blokkering eller sletting av disse dataene. For disse og andre spørsmål om emnet personopplysninger, kan du når som helst kontakte oss på adressen oppført i kolofonen.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. I forbindelse med dette kan du når som helst kontakte oss på adressen oppført i kolofonen. Du har rett til begrensning av behandling i følgende tilfeller:

  • Hvis du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger som er lagret hos oss, trenger vi vanligvis tid til å sjekke saken. Så lenge undersøkelsen varer, har du rett til å forlange at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.
  • Hvis behandlingen av dine personopplysninger har skjedd / skjer ulovlig, kan du be om begrensning av databehandlingen i stedet for sletting.
  • Hvis vi ikke lenger trenger dine personopplysninger, men du trenger dem for å kunne utøve, forsvare eller gjøre rettskrav gjeldende, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger i stedet for sletting.
  • Dersom du har fremmet en innsigelse i henhold til artikkel 21 nr. 1 GDPR, må det foretas en avveining mellom dine og våre interesser. Så lenge det ennå ikke er avgjort hvilke interesser veier tyngre, har du rett til å forlange at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, kan disse opplysningene – bortsett fra lagringen – bare behandles med ditt samtykke eller for å utøve, forsvare eller gjøre rettskrav gjeldende, eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av grunner av betydelig allmenn interesse for Den europeiske union eller en medlemsstat.

Innsigelse mot markedsføring via e-post

Hermed fremmes innsigelse mot bruk av kontaktopplysninger, som vi er forpliktet til å publisere i kolofonen, for sending av ikke uttrykkelig bestilt markedsførings- og informasjonsmateriell. Nettstedets operatører forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uønsket sending av reklame, f.eks. via spam-e-post.

3. Datainnsamling på vårt nettsted

Informasjonskapsler

Nettsidene bruker delvis såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke virus. Informasjonskapsler tjener til å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din og lagres av nettleseren.

De fleste av informasjonskapslene vi bruker er såkalte «session cookies». De slettes automatisk etter besøket. Andre informasjonskapsler forblir lagret på datamaskinen til du sletter dem. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk.

Du kan stille inn nettleseren din til å bli informert om plassering av informasjonskapsler, tillate informasjonskapsler kun i enkelte tilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt samt aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Deaktivering av informasjonskapsler kan begrense funksjonaliteten til nettstedet vårt.

Informasjonskapsler som er nødvendige for gjennomføring av den elektroniske kommunikasjonsprosessen eller for å levere funksjoner som du ønsker å ha tilgang til (f.eks. handlekurvfunksjon), lagres på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å lagre informasjonskapsler for en teknisk feilfri og optimalisert levering av sine tjenester. Hvis andre informasjonskapsler lagres (f.eks. informasjonskapsler for å analysere din nettatferd), behandles disse separat i denne personvernerklæringen.

Matomo (tidligere Piwik)

Disse nettsidene bruker Open Source nettanalysetjenesten Matomo. Matomo bruker teknologier som gjør det mulig med gjenkjenning av bruk på tvers av sider for analyse av brukeratferd (f.eks. informasjonskaplser eller Device-Fingerprinting). Informasjonen som registreres av Matomo om bruken av disse nettsidene, lagres på vår server. IP-adressen anonymiseres før lagring.

Ved hjelp av Matomo er vi i stand til å registrere og analysere data om våre besøkendes bruk av våre nettsider. Gjennom dette kan vi bl.a. finne ut når hvilke sidehentinger ble aktivert og fra hvilken region disse kommer. Dessuten registrerer vi ulike loggfiler (f.eks. IP-adresse, referrer, brukte nettlesere og operativsystemer) og kan måle om våre nettsidebesøkende gjennomfører bestemte handlinger (f.eks. klikk, kjøp o.l.).

Bruken av dette analyseverktøyet skjer på grunnlag av ditt samtykke etter art. 6 ledd 1 bokstav a i GDPR; samtykket kan når som helst tilbakekalles.

IP-anonymisering Ved analyse med Matomo bruker vi IP-anonymisering. Dermed blir din IP-adresse forkortet før analysen, slik at den ikke lenger entydig kan tilordnes deg.

Hosting: Vi er vert for Matomo utelukkende på våre egne servere, slik at alla analysedata forblir hos oss og ikke gis videre.

Serverloggfiler

Leverandøren av sidene samler inn og lagrer informasjon automatisk i såkalte serverloggfiler som nettleseren sender til oss automatisk. Disse er:

  • Nettlesertype og nettleserversjon
  • Operativsystem som brukes
  • Henvisnings-URL
  • Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang
  • Tid for serverforespørsel
  • IP-adresse

Disse opplysningene er ikke knyttet til andre datakilder.

Innsamling av disse opplysningene skjer på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk feilfri presentasjon og optimalisering av nettstedet, for dette formål må serverloggfilene registreres.

SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsmessige årsaker og for å beskytte overføring av konfidensiell innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som eier av nettstedet, benytter vi SSL- eller TLS-kryptering. En kryptert forbindelse kan gjenkjennes ved at nettleserens adresselinje endres fra «http://» til «https://» og et hengelåssymbol vises i nettleserlinjen.

Når SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene som sendes til oss leses av tredjeparter.

Kontaktskjema

Når forespørsler mottas via kontaktskjemaet, vil dataene som er lagt inn av deg i forespørselskjemaet inkl. kontaktopplysningene som du har oppgitt der, lagres av oss for å behandle forespørselen og for eventuelle påfølgende forespørsler. Vi vil ikke gi disse opplysningene videre uten ditt samtykke.

Behandlingen av opplysningene som er lagt inn i kontaktskjemaet skjer derfor utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6 nr. 1 bokstav f GDPR). Du kan tilbakekalle dette samtykket når som helst. En uformell melding til oss via e-post er tilstrekkelig. Dersom samtykket trekkes tilbake, skal det ikke påvirke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det trekkes tilbake.

Dataene du har oppgitt i kontaktskjemaet forblir hos oss til du ber oss om å slette dem, tilbakekalle samtykket til lagring, eller når formålet med datalagringen bortfaller (for eksempel når forespørselen din er behandlet). Ufravikelige lovbestemmelser, særlig oppbevaringsfrister, berøres ikke.

Forespørsel via e-post, telefon eller telefaks

Dersom du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, lagres og behandles forespørselen din, inkludert alle personlige opplysninger (navn, forespørsel) knyttet til behandlingen av ditt anliggende hos oss. Vi vil ikke gi disse opplysningene videre uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse opplysningene skjer på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav b GDPR, såfremt forespørselen din er relatert til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for gjennomføring av prekontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a GDPR) og/eller på vår legitime interesse (art. 6 nr. 1 bokstav f GDPR), da vi har en legitim interesse i den faktiske behandlingen av forespørsler sendt til oss.

Opplysningene du har sendt oss via kontaktforespørsler vil forbli hos oss inntil du ber oss om å slette dem, tilbakekaller ditt samtykke til lagring eller når formålet med datalagringen bortfaller (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Ufravikelige lovbestemmelser, særlig lovpålagte oppbevaringsfrister, berøres ikke.

4. Programtillegg og verktøy

YouTube med utvidet personvern

Nettstedet vårt bruker programtillegg fra YouTube-nettstedet. Nettstedets operatør er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi benytter YouTube i utvidet personvernmodus. Ifølge YouTube betyr denne modusen at YouTube ikke lagrer informasjon om besøkende på dette nettstedet før disse ser filmen. Den utvidede personvernmodusen utelukker imidlertid ikke nødvendigvis overføring av opplysninger til YouTube-partnere. For eksempel oppretter YouTube en kobling til Google DoubleClick-nettverket, uavhengig av om du ser videoen eller ikke.

Så snart du starter en YouTube-video på nettstedet vårt, opprettes en kobling til YouTube-serverne. Derved informeres YouTube-serveren om hvilke av sidene våre du har besøkt. Hvis du er logget på YouTube-kontoen din, gir du YouTube mulighet til å tilordne nettatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut fra din YouTube-konto.

I tillegg kan YouTube lagre forskjellige informasjonskapsler på enheten din etter å ha startet en video. Ved hjelp av disse informasjonskapslene kan YouTube få informasjon om besøkende på nettstedet vårt. Denne informasjonen brukes bl.a. for å ta opp videostatistikk, for å forbedre brukervennligheten og for å forhindre forsøk på bedrageri. Informasjonskapsler forblir på enheten til du sletter dem.

Etter å ha startet en video på YouTube, kan det eventuelt utløses ytterligere databehandlingsprosesser som vi ikke har noen innflytelse på.

Bruk av YouTube skjer av hensyn til en tiltalende presentasjon av våre nettilbud. Dette utgjør en legitim interesse iht. art. 6 nr. 1 bokstav f GDPR.

Ytterligere informasjon om personvern ved YouTube finner du i dennes personvernerklæring under: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Dette nettstedet bruker Google Maps karttjeneste via en API. Tilbyder er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For å kunne bruke funksjonene til Google Maps må IP-adressen din lagres. Denne informasjonen overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Operatøren av dette nettstedet har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Google Maps brukes for å gi en attraktiv presentasjon av våre netttilbud og for å sikre at stedene som er angitt av oss på nettstedet er lette å finne. Dette utgjør en legitim interesse iht. art. 6 nr. 1 bokstav f GDPR.

Ytterligere informasjon om håndtering av brukerdata er tilgjengelig i Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

5. Egne tjenester

Søknader

Vi tilbyr deg mulighet til å søke om jobb hos oss (f.eks. via e-post, per post eller via elektronisk søknadsskjema). Nedenfor vil vi gi deg informasjon om omfang, formål og bruk av personopplysninger som samles inn under søknadsprosessen. Vi forsikrer at innsamling, behandling og bruk av opplysningene dine skjer i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern og alle andre relevante lovbestemmelser, og at opplysningene dine behandles strengt konfidensielt.

Datainnsamlingens omfang og formål

Hvis du sender inn en jobbsøknad til oss, behandler vi de tilhørende personopplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikasjonsdata, søknadsdokumenter, notater fra jobbintervjuer osv.) i den grad dette er nødvendig for å ta en beslutning om etablering av et arbeidsforhold. Det rettslige grunnlaget for dette er § 26 BDSG-ny i henhold til tysk lov (forberedelse av et arbeidsforhold), art. 6 nr. 1 bokstav b GDPR (generell kontraktsforhandling) og - hvis du har gitt ditt samtykke - art. 6 nr. 1 bokstav a GDPR. Samtykket kan tilbakekalles når som helst. Dine personopplysninger videreformidles innenfor vårt foretak kun til personene som jobber med behandlingen av søknaden din.

Hvis søknaden er vellykket, vil dataene som overføres av deg bli lagret i våre databehandlingssystemer på grunnlag av § 26 BDSG-ny i den tyske føderale databeskyttelsesloven og art. 6 nr. 1 bokstav. b GDPR med det formål å gjennomføre arbeidsforholdet.

Oppbevaringstid for opplysninger

Hvis vi ikke kan tilby deg noen ansettelse, dersom du avslår et tilbud om ansettelse, trekker tilbake søknaden din, tilbakekaller ditt samtykke til databehandling eller ber oss om å slette opplysningene, vil dataene vi har mottatt fra deg, inkludert eventuelle gjenværende fysiske søknadsdokumenter, bli oppbevart eller lagret i maksimalt 6 måneder etter avsluttet søknadsprosess (oppbevaringsfrist) slik at vi har tilgang til alle detaljene i søknadsprosessen ved uenighet (art. 6 nr. 1 bokstav f GDPR).

DU KAN PROTESTERE MOT DENNE LAGRINGEN HVIS DU HAR RIMELIGE INTERESSER SOM VEIER TYNGRE ENN VÅRE INTERESSER.

Etter at oppbevaringsfristen er utløpt blir opplysningene slettet, med mindre det foreligger en juridisk forpliktelse til å oppbevare dem eller en annen juridisk grunn for videre lagring. Dersom det viser seg at lagring av dine opplysninger vil være nødvendig etter utløp av oppbevaringsfristen (f.eks. på grunn av en forestående eller pågående rettstvist), vil sletting først skje når opplysningene er blitt irrelevante. Andre lovpålagte oppbevaringsplikter berøres ikke.