Erklæring om persondatabeskyttelse

1. Overblik over vores persondatabeskyttelse

Generelle oplysninger

De følgende informationer giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du går ind vores websted. Personoplysninger er alle data, som kan identificere dig som person. Udførlige informationer om emnet persondatabeskyttelse findes i erklæringen om persondatabeskyttelse under denne tekst.

Registrering af data på vores websted

Hvem er ansvarlig for registrering af data på dette websted?

Behandlingen af data på dette websted udføres af ejeren af dette websted. Dennes kontaktdata kan se i dette websteds kolofon.

Hvordan registrerer vi dine data?

Dine data registreres ved, at du meddeler dem til os. Der kan f.eks. være tale om data, som du angiver i en kontaktformular.

Andre data registreres automatisk, når du går ind på webstedet via vores IT-systemer. Der er især tekniske data (f.eks. internetbrowsere, styresystem eller tidspunktet, hvor siden blev åbnet). Registreringen af disse data foregår automatisk, så snart du går ind på vores websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af disse data registreres for at sikre en fejlfri funktion af webstedet. Andre data kan anvendes til at analysere din adfærd som bruger.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har når som helst ret til gratis at få oplyst oprindelsen, modtagerne af og formålene med dine gemte personoplysninger. Du har desuden ret til at forlange at få berigtiget eller slettet disse oplysninger eller at få dem gjort utilgængelige. Om dette og øvrige spørgsmål om emnet persondatabeskyttelse kan du når som helst henvende dig til os under den adresse, der er anført i kolofonen. Endvidere har du ret til at klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Desuden har du under visse omstændigheder ret til at forlange, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Nærmere detaljer fremgår af erklæringen om persondatabeskyttelse under ”Ret til begrænsning af behandlingen”.

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer.

Når du går ind på vores websted kan din søgeadfærd blive evalueret statistisk. Det gøres især ved hjælp af cookies og såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din søgeadfærd foregår som regel anonymt. Søgeadfærden kan ikke spores tilbage til din person.

Du kan gøre indsigelse mod analyser eller du kan forhindre dem, idet der er visse værktøjer, der ikke må bruges. Nærmere informationer om disse værktøjer og om dine muligheder for at gøre indsigelse findes i den følgende erklæring om persondatabeskyttelse.

2. Generelle oplysninger og obligatoriske informationer

Persondatabeskyttelse

Ejerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorlig. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter om databeskyttelse samt denne erklæring om persondatabeskyttelse.

Når du går ind på dette websted, registreres der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er data, som du kan identificeres med som person. Denne erklæring om persondatabeskyttelse forklarer, hvilke data, vi registrerer, og hvad vi anvender dem til. Det forklares også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Vi gør opmærksom på, at datatransmission via internettet (f.eks. ved kommunikation pr. e-mail) kan være forbundet med sikkerhedsrisici. En fuldstændig beskyttelse af data mod tredjeparts adgang er ikke mulig.

Oplysning om den ansvarlige for databehandling

Den ansvarlige for databehandling på dette websted er:

DENTAL-UNION GmbH
Gutenbergring 7-9
D-63110 Rodgau Nieder-Roden

Direktør: Stefan Bleidner

Telefon: +49 (6106) 8 74 0
E-mail: info(at)dental-union.de

Den ansvarlige for databehandling er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre træffer afgørelse om formål og midler inden for behandling af personoplysninger (f.eks. navn, e-mailadresser etc.).

Databeskyttelsesrådgiver - foreskrevet ved lov

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver i vores virksomhed.

Du kan altid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Manfred Schlitt, på e-mail datenschutz@dental-union.de

Tilbagetrækning af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan når som helst trække et afgivet samtykke tilbage. Det er i den forbindelse tilstrækkeligt at sende en uformel e-mail til os. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Ret til indsigelse mod databehandling i særlige tilfælde samt til direkte markedsføring (artikel 21 i GDPR)

Hvis databehandlingen udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, bogstav e eller f i GDPR, har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, herunder profilering. Det pågældende retsgrundlag, som behandlingen beror på, fremgår af denne erklæring om persondatabeskyttelse. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle de pågældende personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR).

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til en sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2 i GDPR).

Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af forordning GDPR har den registrerede ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted. Retten til at indgive klage gælder uden at andre administrative og retslige prøvelser berøres heraf.

Ret til dataportabilitet

Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, og behandlingen udføres automatisk eller til opfyldelse af en kontrakt, har du ret til at få transmitteret disse personoplysninger til dig selv eller en tredjepart i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Indsigt, utilgængelighed, sletning og berigtigelse

Du har i henhold til de gældende lovbestemmelser når som helst ret til gratis at få indsigt i de gemte personoplysninger vedrørende dig, deres oprindelse, modtagerne af dem og formålet med databehandlingen, og du har evt. ret til at kræve, at disse data berigtiges, gøres utilgængelige eller slettes. Om dette samt om øvrige spørgsmål om emnet personoplysninger kan du når som helst henvende dig til os under den adresse, der er anført i kolofonen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at forlange, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Om dette kan du når som helst henvende dig til os under den adresse, der er anført i kolofonen. I følgende tilfælde er der ret til begrænsning af behandling:

  • Hvis du bestrider rigtigheden af de af os gemte personoplysninger, har vi som regel brug for tid til at undersøge dette. Du har ret til at forlange, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, indtil vi har haft mulighed for at undersøge dette.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger var/er ulovlig, kan du i stedet for sletning forlange begrænsning af databehandlingen.
  • Hvis vi ikke længere har behov for dine personoplysninger, men du har brug for dem, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, har du ret til i stedet for sletning at forlange begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, skal der foretages en afvejning mellem dine og vores interesser. Du har ret til at forlange, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, så længe det ikke er konstateret hvis rettigheder, der går forud.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Der gøres hermed indsigelse mod brug af kontaktdata, som vi har pligt til at offentliggøre i kolofonen, til fremsendelse af ikke-udtrykkeligt bestilte reklamer og informationsmaterialer. Ejeren af hjemmesiden forbeholder sig udtrykkeligt ret til at gå rettens vej, hvis der tilsendes uopfordrede reklameinformationer f.eks. i form af spam-e-mails.

3. Registrering af data på vores websted

Cookies

Internetsiderne bruger til dels såkaldte cookies. Cookies gør ikke nogen skade på din computer og indeholder ikke vira. Cookies bruges til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der lægges ind på din computer og gemmes i din browser.

De fleste af de cookies, vi anvender, er såkaldte ”session cookies“. De bliver slettet automatisk, når du forlader hjemmesiden. Andre cookies bliver ved med at være gemt på din computer, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser næste gang, du går ind på hjemmesiden.

Du kan indstille din browser sådan, at du bliver informeret om indsætning af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, accepterer cookies i visse tilfælde eller generelt udelukker dem samt aktiverer automatisk sletning af cookies, når du lukker ned for browseren. Hvis du deaktiverer cookies kan funktionaliteten på dette websted blive begrænset.

Cookies, der er nødvendige for gennemførelsen af den elektroniske kommunikation eller for at muliggøre visse funktioner, som du ønsker (f.eks. funktionen varekurv), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, bogstav f i GDPR. Ejeren af webstedet har en legitim interesse i at gemme cookies for at opnå en teknisk fejlfri og optimeret udbydelse af tjenester. I det omfang, der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din søgeadfærd), behandles disse særskilt i denne erklæring om persondatabeskyttelse.

Matomo (forhenværende Piwik)

Denne webside bruger open source webanalysetjenesten Matomo. Matomo anvender teknologier, som muliggør en genkendelse af brugeren på tværs af siderne med henblik på en analyse af brugerens adfærd (f.eks. cookies eller device-fingerprinting). De oplysninger, som Matomo samler om brugen af denne webside, gemmes på vores server. IP-adressen anonymiseres, inden oplysningerne gemmes.

Ved hjælp af Matomo er vi i stand til at samle og analysere data om brugen af vores webside ved websidens besøgende. På den måde kan vi bl.a. finde ud af, hvornår hvilke sider blev hentet og hvilken region de kommer fra. Desuden samler vi forskellige logfiler (f.eks. IP-adresse, referrer, anvendt browser og operativsystemer) og kan måle, om de besøgende på vores webside udfører bestemte aktioner (f.eks. klicks, køb m.m.).

Brugen af dette analyseværktøj sker på grundlag af dit samtykke iht. Art. 6, stk. 1, litra a GDPR; samtykket kan tilbagekaldes til enhver tid.

IP-anonymisering: Vi anvender IP-anonymisering til analysen med Matomo. I den forbindelse afkortes din IP-adresse før analysen, således at den ikke længere kan identificeres entydigt.

Hosting: Vi hoster udelukkende Matomo på vores egne servere, således at alle analysedata forbliver hos os og ikke videregives.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne registrerer og gemmer automatisk informationer i de såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Der er tale om følgende:

  • Browsertype und browserversion
  • Anvendt styresystem
  • Referrer URL
  • Værtsnavnet på den anvendte computer
  • Klokkeslæt for serverforespørgslen
  • IP-adresse

Der kan ikke ske sammenføring af disse data med andre datakilder.

Registreringen af disse data sker på grundlag af artikel 6 stk. 1, bogstav f i GDPR. Ejeren af webstedet har en legitim interesse i en teknisk fejlfri visning og optimering af sit websted - det er i det øjemed, at serverlogfiler registreres.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsgrunde og til beskyttelse af transmissionen af fortroligt indhold, som f.eks. bestillinger og forespørgsler, som du sender til os som ejer af siden, anvender vi SSL- eller TLS-kryptering. Du kan se, at det drejer sig om en krypteret forbindelse ved, adresselinjen i browseren skifter fra ”http://“ til ”https://“, og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Når SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, som du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, gemmes dine oplysninger fra kontaktformularen, inklusive de der anførte kontaktdata, hos os med henblik på behandling af forespørgslen og eventuelle opfølgende spørgsmål. Disse data videregiver vi ikke uden dit samtykke.

Behandlingen af de data, der er anført i kontaktformularen, sker således udelukkende på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, bogstav a i GDPR). Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage. Det er i den forbindelse tilstrækkeligt at sende en uformel e-mail til os. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

De data, du har anført i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om sletning, trækker dit samtykke til opbevaringen tilbage, eller formålet med opbevaringen af data er bortfaldet (f.eks. når behandlingen af din forespørgsel er afsluttet). Ufravigelige lovbestemmelser - især vedrørende opbevaringsfrister - berøres ikke heraf.

Forespørgsler pr. e-mail, telefon eller telefax

Hvis du kontakter os pr. e-mail, telefon eller telefax, opbevares og behandles din forespørgsel, inklusive de heri indeholdte personoplysninger (navn, forespørgsel) med henblik på behandlingen af din anmodning. Disse data videregiver vi ikke uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, bogstav b i GDPR, hvis din forespørgsel står i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelsen af foranstaltninger forud for en kontrakt. I alle andre tilfælde baserer behandlingen på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, bogstav a i GDPR) og/eller på vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, bogstav f i GDPR), da vi har en legitim interesse i en effektiv behandling af de forespørgsler, der sendes til os.

De data, du har sendt til os i kontaktformularen, opbevares hos os, indtil du beder os om sletning, trækker dit samtykke til opbevaringen tilbage, eller formålet med opbevaringen af data er bortfaldet (f.eks. når behandlingen af din anmodning er afsluttet). Ufravigelige lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsfrister - berøres ikke heraf.

4. Plugins og værktøjer

YouTube med udvidet databeskyttelse

Vores websted burger plugins fra webstedet YouTube. Ejer af siden er Google Ireland Limited (”Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i udvidet databeskyttelsesmodus. Denne modus bevirker ifølge YouTube, at YouTube ikke gemmer informationer om personer, der går ind på dette websted, inden de ser videoen. Videregivelsen af data til YouTubes samarbejdspartnere udelukkes dog ikke nødvendigvis på grund af den udvidede databeskyttelsesmodus. Således opretter YouTube – uanset, om du ser en video – en forbindelse til netværket Google DoubleClick.

Så snart du starter en YouTube-video på vores websted, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. I den forbindelse meddeles det YouTubes server, hvilken af vores sider, du har været inde på. Hvis du er logget på din YouTube-konto, gør du det muligt for YouTube at henføre din søgeadfærd direkte til din personlige profil. De kan du forhindre ved at logge ud af din YouTube-konto.

Desuden kan YouTube gemme forskellige cookies på din terminal efter start af en video. Ved hjælp af disse cookies kan YouTube få informationer om personer, der er inde på vores websted. Disse informationer bruges bl.a. til at registrere videostatistikker, at forbedre brugervenligheden og at forebygge forsøg på bedrageri. Disse cookies bliver ved med at være gemt på din terminal, indtil du sletter dem.

Eventuelt kan der efter start af en YouTube-video blive udløst andre databehandlingsprocesser, som vi ikke har nogen indflydelse på.

Brug af YouTube har til formål at give en indbydende visning af vores onlinetilbud. Dette udgør i henhold til artikel 6, stk. 1, bogstav f i GDPR, en legitim interesse.

Yderligere informationer om databeskyttelse på YouTube findes i YouTubes erklæring om persondatabeskyttelse på: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Google Maps

Denne side anvender via en programmeringsgrænseflade for applikationer (API) korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited (”Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at kunne bruge funktionen Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse informationer sendes som regel til en server tilhørende Google i USA og gemmes der. Udbyderen af denne side har ikke nogen indflydelse på denne transmission af data.

Brugen af Google Maps foregår med henblik på at give en indbydende visning af vores onlinetilbud og for nemt at kunne finde de steder, vi angiver på vores websted. Dette udgør i henhold til artikel 6, stk. 1, bogstav f i GDPR, en legitim interesse.

Flere informationer om håndteringen af brugerdata findes i Googles erklæring om persondatabeskyttelse på: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

5. Egne tjenester

Ansøgninger

Vi giver dig mulighed for at sende en ansøgning til os (f.eks. pr. e-mail, post eller online ved hjælp af ansøgningsformularen). I det følgende giver vi dig informationer om omfanget af, formålet med og brugen af de personoplysninger, som bliver registreret i forbindelse med ansøgningsprocessen. Vi forsikrer, at registreringen, behandlingen og anvendelsen af dine data foregår i overensstemmelse med gældende lov om beskyttelse af data og alle andre lovbestemmelser, og at dine data behandles strengt fortroligt.

Omfanget af og formålet med registreringen af data

Når du sender en ansøgning til os, behandler vi de personoplysninger, du giver os i forbindelse hermed (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, noter i forbindelse med samtaler med ansøgere etc.) i det omfang, det er nødvendigt for afgørelsen af, om der skal finde en ansættelse sted. Retsgrundlaget er i den forbindelse ifølge tysk ret § 26 i den nye tyske lov om databeskyttelse [BDSG-neu] (generel forberedelse af et ansættelsesforhold), artikel 6, stk. 1, bogstav b i GDPR (foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt) og – hvis du har givet dit samtykke – artikel 6, stk. 1, bogstav a i GDPR. Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage. Dine personoplysninger videregives kun til personer, der er involveret i behandlingen af din ansøgning i vores virksomhed.

Hvis ansøgningen får positivt resultat, gemmes de data, du har givet os, med henblik på gennemførelsen af ansættelsen i vores databehandlingssystem i henhold til § 26 i den nye tyske lov om databeskyttelse [BDSG-neu] og artikel 6, stk. 1, bogstav b i GDPR.

Opbevaringsperioder for data

Hvis vi ikke tilbyder dig en ansættelse, du afviser et tilbud om ansættelse, du trækker din ansøgning tilbage, du trækker dit samtykke til behandling af data tilbage eller beder os slette dine data, vil vi gemme hhv. opbevare de data, vi har fået af dig, inkl. eventuelle fysiske ansøgningsdokumenter i maksimalt 6 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen (opbevaringsfrist) for i tilfælde af uoverensstemmelser at kunne finde frem til detaljer i ansøgningsprocessen (artikel 6, stk. 1, bogstav f i GDPR).

DU KAN GØRE INDSIGELSE MOD DENNE OPBEVARING, HVIS DU HAR LEGITIME INTERESSER, DER GÅR FORUD FOR VORES LEGITIME INTERESSER.

Efter udløbet af opbevaringsfristen bliver disse data slettet, medmindre der foreligger en lovmæssig opbevaringspligt eller et andet retsgrundlag for en yderligere opbevaring. Hvis det kan konstateres, at opbevaringen af dine data er nødvendig efter udløbet af opbevaringsfristen (f.eks. på grund af en truende eller verserende retssag), sker sletningen først, når der ikke længere er noget grundlag for opbevaringen. Andre lovbestemmelser vedrørende opbevaringsfrister berøres ikke heraf.