Kontaktpersoner

Et overblik over vores kontaktpersoner

Forretningsledelse

Stefan Bleidner

Stefan Bleidner

Direktør

Driftsledelse

Artur Eisenbraun

Artur Eisenbraun

Driftsleder

Arbejdsleder logistik

Roland Hafner

Roland Hafner

Arbejdssikkerhed
Installationsteknik

Andreas Herget

Andreas Herget

Varemodtagelse
Oplagring
Returvarer

Mandy Kristan

Mandy Kristan

Kontrol
Pakkeriet
Pålæsning

Sebastian Scherf

Sebastian Scherf

Store containere
Depotforsendelse

Ute Schulz

Ute Schulz

Ekspedition
Sortimentsopdatering
Tandlager

Marian Zdrzalek

Marian Zdrzalek

Forsyninger

Arbejdsleder administration

Anita Beyer

Anita Beyer

Eksport
Kundeservice

Ivonne Böttcher

Ivonne Böttcher

Direktørkontor
Udenlandske samarbejdspartnere inden for salg

Patrick Josten

Patrick Josten

Indkøb

Werner Kuhsin

Werner Kuhsin

Prokurist
IT og organisation

Riko Mahr

Riko Mahr

Uddannelse
Kvalitetsstyring

Erik Rudschewski

Erik Rudschewski

Regnskabsvæsen

Thomas Ulrich

Thomas Ulrich

Revision

Stefanie von Schweinitz

Stefanie von Schweinitz

Personale

Vanessa Wissel

Vanessa Wissel

Materialestamdata

Vanessa Zwarg

Vanessa Zwarg

Online- og printmedier

Omnident

Stefan Fenners

Stefan Fenners

Direktør

Christian Fidler

Christian Fidler

Prokurist
Indkøb