Paszport produktu

Do pobrania aktualnego paszportu artykułu i objaśnienia

Tutaj znajdują się wszystkie aktualne jednolite w branży paszporty produktów oraz przynależne deklaracje.