Kontaktperson

Våra kontaktpersoner i översikt

Affärsledning

Stefan Bleidner

Stefan Bleidner

VD

Driftsledning

Artur Eisenbraun

Artur Eisenbraun

Driftschef

Avdelningschef logistik

Mandy Arrebola Palma

Mandy Arrebola Palma

Returavdelning

Roland Hafner

Roland Hafner

Fastighetsteknik
Godsmottagning

Mandy Kristan

Mandy Kristan

Kontroll
Paketering

Ute Schulz

Ute Schulz

Plockning
Sortimentsunderhåll
Tandförråd

Stefan Wallrapp

Stefan Wallrapp

Depåutskick
Storförpackningar
Underhåll

Avdelningschef administration

Petra Armbruster

Petra Armbruster

Personal

Ivonne Böttcher

Ivonne Böttcher

Ledningskontor
Utländska säljpartners

Patrick Josten

Patrick Josten

Inköp

Werner Kuhsin

Werner Kuhsin

Firmatecknare
IT och organisation

Riko Mahr

Riko Mahr

Utbildning
Kvalitetsstyrning

Anita Beyer

Anita Beyer

Export
Kundservice

Nina Rechmann

Nina Rechmann

Produkt- och kommunikationsstyrning

Erik Rudschewski

Erik Rudschewski

Fakturering

Thomas Ulrich

Thomas Ulrich

Controlling

Omnident

Stefan Fenners

Stefan Fenners

VD

Christian Fidler

Christian Fidler

Inköp